ÁRAMKÖZÖSSÉG

Energiapartnerek – Áramközösség Szakmai Egyesület

Idén újra Szekszárdi Szakma Nap!

A Gázközösség és az Áramközösség a tavalyi kényszerszünet után 2021 szeptember 8-án megrendezi a Szekszárdi Szakmai Napot, amelyre a két egyesület várja a tagjait és az E.ON Csoport munkatársait.

Az előadások egyrészt napjaink aktuális szakmai kérdéseivel foglalkoznak, másrészt a mindennapi munkához kívánnak segítséget nyújtani új megoldások, alkalmazási lehetőségek, termékek ismertetésével, biztonsági kérdések bemutatásával.

A program 8.30-kor kezdődik, és 13.45-kor ebéddel zárul, utána a Gázközösség évi rendes közgyűlésére kerül sor. A helyszín: Bodri Pincészet, Szekszárd, Faluhely-dűlő.

A tervezett program:

8.30 kapunyitás, regisztráció

9.00 Köszöntő, Berta Márton a Gázközösség elnöke és Boris József az Áramközösség elnöke

9.15 MBSZ vagy SZME? Mindkettő! – Berkes Gábor műszaki igazgató, MVM Hálózat

9.45 Értékesítési partner, a partnerkapcsolatok új minősége – Diethelm Mohr Senior Manager, Stadtwerke Zeitz

10.15 Gáz fogyasztói rendszerek érintésvédelme –Tóth Ferenc ügyvezető, Kábelbarát Mérnökiroda Kft, az Áramközösség elnökhelyettese

10.45 Hűtéstechnikai alternatívák a globális felmelegedés ellen. Passzív hűtési eljárások – Dr. Vajda József főiskolai tanár, társszerző: Hevesi Viktória főiskolai hallgató

11.15 kávészünet

11.45 FAM szerszámok – Raffai Tamás ügyvezető igazgató, TOMINTEX Kft.

12.15 Bemutatkozik a „KLIMA” Kft. Együttműködési lehetőségek a Gázközösségi és Áramközösségi tagok számára – Lukácsi Péter ügyvezető, „KLIMA” Kft.

12.45 Szerszámok és készülékek a gáz- és áramszakma számára – Rácz Zoltán értékesítési vezető és Németh Sándor területi képviselő, ROTHENBERGER Kft.

13.15 A magyarországi gyűjtőkéményhelyzet, különös tekintettel a gázkészülékcserékre – Leikauf Tibor elnök, Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetsége

13.45 ebéd

A Gázközösség és az Áramközösség közgyűlései

A szakmai napot az E.ON Csoport támogatja.

A meghívotti kör augusztus 25-ig jelezheti részvételi szándékát az alábbi linken: ak-jelentkezes.impresson.me

rolunk


Regisztrált szerelőket érintő etikai vizsgálatok a számok tükrében – miért van sok ilyen vizsgálat?

Idén az E.ON-nál lefolytatott etikai kivizsgálások és a szankcionált regisztrált szerelők száma megduplázódott az elmúlt évhez képest. Vajon mi okozza ezt a növekedést? Erre kerestük a választ.

Már 2019-ben jelezték az egyes E.ON hálózati üzemek, hogy egyre több esetben fordul elő, hogy a regisztrált szerelők által kiépített mérőhelyek műszaki megfelelőségének hiánya miatt nem tudják átvenni a munkát. A probléma a többszöri kiszállások miatt többlet kapacitásigényt és plusz költséget okozott.

Megoldásként az E.ON azt irányozta elő, hogy a renitens kivitelezők felé olyan intézkedéseket tegyen, ami elősegíti a minőségi munkavégzés gyakorlati megvalósítását, és azokat a vállalkozókat szankcionálják, akik többszöri felszólításra sem végzik megfelelően a kiépítéseket.

Új belső folyamatokat léptettek életbe az üzemi munkatársak bevonásával, és a működtetés során folyamatos visszamérések végzésével kialakították a végleges eljárást. Ennek egyik sikeres üzemeltetési alapja a gyorsított etikai vizsgálatok lebonyolítása volt.

A gazdasági környezet változása generálta a megbízások mennyiségi növekedését (a pandémia, ill. a lakásfelújítási támogatás nyomán megszaporodott kertesház-felújítások stb.). A járványidőszak alatt ugyanolyan volumennel dolgoztak a regisztrált villanyszerelők, viszont az üzemeknek többlet terhelést okozott a későbbi határidőre történő átvételek teljesítése.

Az üzemi kapcsolattartók tájékoztatása alapján a tipikus hibák a következők:
• Többször elkövetett nem súlyos hibák, melyek a technológiai kialakítással kapcsolatosak.
• Az igény beadásakor még nincs kész a mérőhely. Ennek oka, hogy az új mérőszekrények hosszabb idő alatt érkeznek meg. Eddig ez nem járt szankcionálással.

A korábbi években kevésbé volt hangsúlyos az etikai vizsgálatok lefolytatása, és ez nem igazán ösztönözte arra a regisztrált szerelőket, hogy az előírásoknak megfelelően, határidőre kiépítsék a mérőhelyeket. Ez az elmúlt év során érezhetően változott.

Az új regisztrált villanyszerelői képzésre idén több mint 500 fő jelentkezett. A vizsgáztatás eredménye alapján egyharmaduknak pótvizsgán kellett részt vennie. Ez is azt bizonyítja, hogy a regisztrált szerelők szakmai ismereteinek bővítésére a jövőben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni.

A MEEVET állásfoglalása az ügyben:
Az etikai vizsgálatokra vonatkozó belső szabályok szigorúbb betartásának köszönhető az emelkedés. A területeknél felvállalták a kollégák ennek rendezését. Fontos hangsúlyozni, milyen jó és hasznos a kollégák munkája a problémás esetek rendezésében. Sok a munkájuk a szerelőknek, gyakran túlterheltség miatt nem tudják ezeket időben befejezni.

Végül pedig röviden összefoglaljuk az Áramközösség véleményét:

A pandémia, valamint az egyéb családsegítő intézkedések miatt megnövekedett az igény a regisztrált szerelők tevékenységére. A munkák növekedése nagy próba elé állította a szerelőket. Sajnos sokuknál az anyagok beszerzése körüli nehézségek, valamint a gyakorlati tapasztalatok hiányából fakadó minőségi problémák miatt emelkedik a panaszok száma is.
A mérőhelyek beszerzése körüli anyaghiány is komoly probléma, de az új rendszerengedélyek bevezetésével reméljük, hogy ez az átmeneti időszak után rendeződni fog.
A minőségi problémákat további, az egyes problémacsoportokra irányított célzott képzések megtartásával, illetve tapasztaltabb kollégák bevonásával lehet orvosolni, ebben (is) nyújthat segítséget az Áramközösség.

A fenti cikk kapcsán ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet az Áramközösségi tagság előnyeire:
• Mivel a tagság feltétele két meglévő tag ajánlása, így biztosítható, hogy csak megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező kolléga kerül felvételre.
• Az Áramközösség tagjait folyamatosan tájékoztatjuk az iparági és az E.ON-on belüli szabályok és előírások változásairól az E.ON-os kapcsolattartók által átadott friss információk alapján.
• Végezetül pedig: a fenti előnyöknek köszönhetően Áramközösségi tagoknál eddig egy alkalommal sem került sor etikai vizsgálatra.

rolunk


Jelentős és jövőbe mutató E.ON-fejlesztés az észak-dunántúli villamosenergia hálózaton

50 milliárd forintból újul meg a következő öt évben az Észak-Dunántúl villamosenergia hálózata. A magyar-szlovák együttműködésben megvalósuló hálózatfejlesztés az elmúlt évek legnagyobb villamosenergia-hálózatfejlesztése az Észak-Dunántúlon és Nyugat-Szlovákiában. A beruházás során kiépül a jövő okos hálózata, amely lehetővé teszi a megújuló energiaforrások, köztük az egyre növekvő számú napelemek hálózati csatlakozását és megoldást ad a folyamatosan növekvő áramfogyasztás villamoshálózati kihívásaira. Így zöldülni fog a régió energiatermelése, miközben mind a vállalati, mind a lakossági ügyfelek számára zavartalan lesz az energiaellátás A projekt jelentőségét Steiner Attila, a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár is kiemelte a fejlesztés terveit bemutató rendezvényen.

További részletek és nyilatkozatok itt: https://www.eon.hu/hu/rolunk/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/jovo-villamosenergia-halozata-epul-az-Eszak-Dunantulon.html

rolunk


159 milliárd forintos, 100%-os támogatású pályázat napelemes rendszerekre és fűtéskorszerűsítésre

Az uniós helyreállítási terv keretében legkésőbb július végéig kiírják azt a pályázatot, ami 35 ezer háztartásnak 3-4 millió forintnyi ingyenpénzt jelent, ugyanis 100%-os támogatás mellett tudják majd elvégezni a beruházásokat. A pályázat kizárólag azon országos átlagjövedelem alatt élő családoknak szól majd, akik jelentős légszennyezést okozva szilárd tüzelőanyaggal fűtenek.

A múlt héten nyilvánosságra hozott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) tartalmaz egy „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” támogatási célt. A tervezett forrás 159 milliárd forintot tesz ki és két fő célja van: egyrészt a villamosenergia-termelés karbonmentessé tétele érdekében mintegy 175 MW új beépített megújuló energiatermelési kapacitás létrehozása háztartási méretű kiserőművekkel (50 kW), másrészt hozzáférés biztosítása a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia használatához és korszerű fűtési megoldásokhoz az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások számára.

A pályázat célcsoportja az energiaszegénység kockázatának az átlagosnál nagyobb mértékben kitett, azaz az országos átlagbér alatti jövedelmű, jellemzően alacsony hitelképességgel rendelkező, a beruházás elvégzésére fizikai szempontból alkalmas ingatlantulajdonnal rendelkező háztartások.

A terv szövege szerint Magyarország 3 térségében (Sajó-völgyben, Pécs térségében és a fővárosban) kiemelkedően magas a szálló por koncentrációja, meghaladva az egészségügyi határértéket, amelynek egyik oka a korszerűtlen lakossági tüzelés (szén és rossz minőségű fa) magas részaránya. Ennek érdemi csökkentéséhez járulhat hozzá a fűtési rendszer elektrifikálása az érintett háztartásokban. A napelemes rendszerrel ellátott és/vagy fűtéskorszerűsítésben részesített háztartások száma 34 920 háztartás lesz, ebből 11 600 háztartásnál lesz lehetőség a korszerűtlen fűtési rendszer kiváltására. A terv szövegéből az is következhet, hogy csak ezen régiókba írják ki a pályázatot, vagy ezen régiók esetében nagyobb számban lehet majd pályázatot beadni.

A vissza nem térítendő mintegy 3-4 millió forintos támogatás nyújtása kétféle tevékenységre lehetséges majd: hőszivattyús rendszer számított, egy háztartásra jutó költségigénye (napelem és hőszivattyú alapú fűtés): nettó 4.270.000 forint piaci árelemzés alapján valamint amennyiben hőszivattyús rendszer nem alakítható ki, fűtőpanelek alkalmazásával a teljes számított költségigény háztartásonként (napelem és fűtőpanelen alapuló fűtés): nettó 2.545.000 forint ugyancsak piaci árelemzés alapján.

További részletek:
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20210527/breking-julius-vegeig-kiirjak-a-gigantikus-palyazatot-csaladok-tizezrei-jutnak-ingyen-napelemhez-485234

rolunk


Az Áramközösség és a villamos kivitelezői piac helyzete 2021 első hónapjaiban

Hogy van, mit csinál az Áramközösség, hogy vannak a tagok és a villamos kivitelező szakma a pandémia hónapjaiban? Erről kérdeztük az egyesület elnökét, Boris Józsefet abból az alkalomból, hogy elindult az ekozosseg.hu oldalon belül az Áramközösség saját felülete is.

- Többek között a napelemes projektek piacán, amit most a szaldó megszüntetése is pörget, rengeteg a munka a mérőhely-kialakításokkal, az előkészítésekkel. Mindenki siettetné a folyamatot, nehogy kifussanak az időből. A napelemes projekteken kívül is sok építkező akar villanyt minél gyorsabban, de ez nem egyszerű, legkorábban az igény beadása után három hónap múlva van villany. Párbeszédben vagyunk erről az E.ON-nal, de egyelőre nem értük el az átfutási idő rövidítését. Akinek most nincs munkája a szakmában, az csak magára vethet. Fél évre előre is vannak időpontok foglalva, vannak olyan megbízási szándékok, amelyeket el kell utasítani.

- Mekkora nehézséget okoz a már egy ideje létező szakemberhiány?

- Érezhető a szakemberhiány, de annyiban enyhült a probléma, hogy a járvány miatt sokan visszajöttek külföldről. Két éve még nagyon magasak voltak a bérek, de mára visszaálltak elfogadhatóbb szintre.

- Az egyesületnek és az E.ON-nak van-e aktuális együttműködése?

- Éppen tart az E.ON-nál a 32 amperes csatlakozók korszerűsítésére kiírt pályázatok elbírálása. A lakossági fogyasztó, ha nagyobb teljesítményt akar, akkor a pályázaton nyertes cégek kimennek, elvégzik a felmérést, és ha minden követelmény teljesül, a plombát leszedhetik, a kismegszakítót kicserélhetik 32 amperre. Nem kell előre beadni a kérelmet, egy applikáción elég jelezni a munka megkezdését. A munka végén lefényképezzük az új plombát meg a mérőt. Egyszerűbb, gyorsabb így, csak egy alkalommal kell otthon lenni az ügyfélnek, nem kétszer-háromszor. Ez nekünk újdonság, eddig csak egy mintaprojekt volt ezzel kapcsolatban. Mindenki önállóan pályázhat, az Áramközösségen kívüli vállalkozások is, és a megkötött keretszerződést évente lehet majd meghosszabbítani. A munkáknak egységes ára van, és a műszaki, környezetvédelmi feltételek szigorúak. A kis szerelőknek elég nehéz ez.

- Mik történtek a közelmúltban az Áramközösség háza táján és mik a terveik?

- A járvány miatt érhetően nem volt sok örömünk az elmúlt évben, amit mégis megtettünk, hogy ősszel éppen a fenti pályázat előkészítéseként tartott három tanfolyamon vállaltunk szerepet. Nagy gondunk, hogy a támogatóinkkal, akik leginkább kereskedő, bevizsgáló cégek, nem tudjuk a találkozóinkat megszervezni. Terveink vannak, de személyes jelenlétet igényelnek. Negyvennyolc tagunk van, tavaly, pont a tanfolyamokhoz kapcsolódva tizenöten léptek be, mert elmondtuk, hogy miért hasznos ez a számukra. Többek között segítünk a szakmai tudás frissítésében, a támogatóknál kedvezményeket kapnak a tagjaink. A szakmai napokon érdekes információkhoz és értékes kapcsolatokhoz lehet hozzáférni, az E.ON partnereként pedig jelentős energiaszolgáltató vállalatcsoporttal vagyunk szakmai és üzleti kapcsolatban.

rolunk


Keresett az új Elektromosipari szakemberek kézikönyve

2020 novemberében megjelent az Elektromosipari szakemberek kézikönyve új kiadása. A kibővített, mintegy 650 oldalas kézikönyv összeállításában, lektorálásában neves szakemberek vettek részt és eddig mintegy 2000 példányt vásároltak belőle.

Az épületvillamos szakma területén nemcsak a technika fejlődése, hanem a jogszabályi környezet változása miatt is folyamatos a változás, ami indokolttá tette a 2015-ben megjelent előző kiadás frissítését, új témákkal való bővítését, a fejezetek átdolgozását.

A szerzők az elméleti alapok ismertetése mellett foglalkoznak gyakorlati tapasztalatok átadásával is. Emellett kitérnek a szabályozás eszközeire, a legfrissebb szabványokra, előírásokra, nyomon követve a jogi környezet változásait. A könyv átfogó, jól felépített tartalmával nemcsak az ismeretek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is hasznos segítőtársa legyen a villamosipari vállalkozóknak, villanyszerelőknek, a villamosság iránt érdeklődőknek.

Fejezetcímek, témák a kötetből: elméleti alapok, lakóépületek villamos berendezése, készülékek, vezetékek kötéstechnikája, világítástechnika, tartalék áramforrások, fázisjavítás, energiamenedzsment, automatizálás, napelemes rendszerek létesítése, villamos járművek biztonsága, túláramvédelem, áramütés elleni védelem, elektromágneses összeférhetőség, villám- és túlfeszültség-védelem, tűzvédelem.

A könyv részletes tartalomjegyzéke és a mintaoldalak megtekinthetők a www.elektroinstallateur.hu oldalon.18 napelemekkel kapcsolatos tévhitet oszlat el az eon.hu blogja

Akár egy évszázad is lehet a megtérülése, felhős időben semmit nem termel, csak a tetőre szerelhető fel és emiatt át is kell alakítani a tetőszerkezetet, tíz év múlva elromlik és mehet a kukába az egész – ilyen és ehhez hasonló tévhitek terjednek az energiafogyasztók körében, nehezítve azt, hogy elterjedjen ez a környezetbarát és korszerű áramtermelési mód.

Napelemrendszerek telepítőinek és villanyszerelőknek is érdemes áttekinteni, hogy mit tudnak rosszul és mi mindentől tartanak a lehetséges ügyfeleik.

További információk...Jelentős igény van napelemekre

Egy friss hazai kutatásból kiderült, hogy a magyarországi ingatlanok tulajdonosainak 84 százaléka véli úgy, hogy otthona energiahatékonysági szempontból felújításra szorul. Az energiahatékonysági beruházások között kiemelt helyen szerepelnek a napenergia felhasználásával kapcsolatos beruházások, az összes válaszoló harmada napelemekkel termelné az áramot.

Napelemrendszerek telepítőinek és villanyszerelőknek is érdemes áttekinteni, hogy mit tudnak rosszul és mi mindentől tartanak a lehetséges ügyfeleik.

További információk...